Baanreglement

Regels in de baan
 
Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanregelement. Een baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules of Golf) zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor iedereen te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement zal houden.

Klik hieronder voor het baanreglement: