Jeugd Lidmaatschap

Jongeren zijn bij Golfbaan Borghees meer dan welkom. Om golf onder jongeren te stimuleren hanteren wij voor deze groep een aantrekkelijk contributie tarief.

Het lidmaatschap voor jeugdleden, studenten en jong volwassenen is een volledig lidmaatschap waarbij het gebruik van alle faciliteiten is inbegrepen. De contributie is in leeftijdscategorieën opgedeeld. Het jaar waarin u de leeftijd van de volgende categorie bereikt is bepalend. Onderstaand vindt u de verschillende leeftijdscategorieën met bijbehorende contributie:

Leeftijdscategorie             Jaarlijkse speelrechtvergoeding (€)


0-12 jaar               →          50,-


13-18 jaar              →          200,-


19-24 jaar             →          300,-


25-26 jaar             →          500,-


27-28 jaar             →          750,-


>29 jaar                →           995,- (volledig lidmaatschap)


Studenten, ouder dan 24 jaar, met een geldige studentenpas, betalen een contributie van €300,-. Clubkosten bedragen jaarlijks € 50,-